صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۵ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۹ آگهي ثبت تغيير صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
۱۲ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۷
۱۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
۱۴ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
۱۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۱۷ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۱۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۱۹ صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۲۱ صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
۲۲ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۳ دعوت به مجمع صندوق برای تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
۲۴ دعوت به مجمع عمومی عادی دوره مالی ۳ ماه و ۲۵ روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸