صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ (۰.۴۹) ۲.۱۵ (۸۳.۴۸)
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۴) ۰.۰۸ (۱۳.۱۱) ۳۵.۴۱
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۱۱) (۱۱.۹۸) (۳۴.۲۳)
۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ (۱.۰۶) ۳.۹۴ (۹۷.۹۶)
۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۸) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ (۰.۶۲) ۱.۵۶ (۸۹.۶)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰.۱۷ ۱.۹۵ ۸۳.۶۸
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۲.۵۵ (۴.۸۴) ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۱ ۰.۹۳ ۲.۳۵ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ (۰.۱۳) ۷.۱۳ (۳۸.۲۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ (۰.۰۲) ۰.۳۲ (۵.۸۷) ۲۲۵.۷۵
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ (۰.۰۱) ۰.۰۷ (۴.۹) ۲۹.۶۵
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۰.۰۳ (۱.۷۹) ۱۲.۲۱ (۹۹.۸۷)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۷) ۰
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۳) ۰
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۷) ۰