صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۰۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۴۰۷
مدیر سرمایه‌گذاری

مدیر سرمایه گذاری صندوق

برای دریافت رزومه جناب آقای غلاملو بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه جناب آقای حبیبی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه جناب آقای صدری مهر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه جناب آقای فرازمند بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای دریافت رزومه جناب آقای طهماسبی کهیانی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.